Chci voucher 1+1 Chci pomáhat
Skip to content

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti HOPI CEE FISH HUB s.r.o., se sídlem Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 06617883, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40659 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Název restaurace
 • Adresa restaurace
 • Odkaz na web
 • E-mail
 • Telefon
 •  Dodavatel
 •  IČO

 

2. Výše vypsané údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem komunikace a administrativy festivalu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti lfeuvre@hopifishhub.eu, HOPI CEE FISH HUB, Zděbradská 74, 251 01 Říčany u Prahy

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru LUCZI DESIGNE s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.